Průkaz energetické náročnosti budovy je povinným dokumentem, který je vlastník povinen kupujícímu předložit.

Pro naše klienty zpracování průkazu zajistíme u energetických specialistů.

Co je PENB?

Průkaz energetické náročnosti budov hodnotí energetické vlastnosti objektů a zařazuje je do jedné z klasifikačních tříd A až G. Součástí průkazu je přehledné grafické znázornění energetické náročnosti (spotřeby energií), která je úzce spojena je úzce spojena s provozními náklady.

Třídy energetické náročnosti

A - pasivní domy a budovy
B - nízkoenergetické domy a budovy
C - standardní novostavby navrhované dle současných norem
D - zachovalý dům či bytovka (často vyměněná okna a částečné zateplení)
E - nemovitost postavená v minulém století bez jakékoliv rekonstrukce
F - špatný technický stav nemovitosti, vše původní
G - z energetického hlediska se jedná o nemovitost k totální rekonstrukci, či demolici

Povinnost předložit PENB

Dle zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií jsou vlastník nemovitosti či společenství vlastníků jednotek povinni při prodeji nebo pronájmu budovy či její ucelené části opatřit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

PENB je vlastník nemovitosti povinen předložit a předat zájemcům o koupi či pronájmem, a to před podpisem kupní či nájemní smlouvy. Zákon ukládá také povinnost uvádět energetickou třídu již v inzerci. V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele je vlastník povinen mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii.

Proč realitní kancelář označila nemovitost v inzerci třídou G?

Zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech. Pokud zprostředkovatel grafickou část průkazu neobdrží, musí podle zákona uvést v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu – třídu G.

PENB při prodeji bytu

Pokud vlastníte byt v bytovém domě, je Vaší povinností vyzvat SVJ (společenství vlastníku jednotek), aby Vám průkaz poskytlo. Pokud Vám SVJ průkaz na písemné vyžádání nepředá, můžete jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Opět však platí, že realitní kancelář musí byt v inzerci označit energetickou třídou G.

Jak dlouho průkaz platí?

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Kdy nemusí být průkaz předložen?

  • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci
  • u budov užívaných pro náboženské účely
  • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
  • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
  • u budov postavených před 1. 1. 1947, u kterých zároveň neproběhla od tohoto data žádná větší změna.

Jak mohu PENB získat?

Průkaz musí být zpracován pouze energetickým specialistou. Pro naše klienty PENB zpracovává za zvýhodněných podmínek firma PF Energetika s.r.o.

Pro více informací kontaktujte naši kancelář na tel: 739 18 18 18 nebo e-mailové adrese info@reality18.cz.

Kontaktní formulář

Chcete se dozvědět více?
Vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat.

*
*
*
lname: phone: email: fullname: